Loading...
Vi är Umeås bäst tränade konsulter2020-02-04T08:30:12+00:00
Evenemang

Verksamhet

IT-Konsulter

Vi är Umeås bäst tränade IT-konsulter.

Umecon är ett konsultbolag baserat i det snabbt växande Umeå i norra Sverige. Våra konsulter har 12-25 års erfarenhet av nationella och internationella projekt. Tillsammans med dotterbolaget Lexicon Norr så är vi 16 personer.

Umecons konsulter är experter på Java och våra kunders främsta omdöme är att vi är effektiva och håller tids- och kostnadsramar.

Vilka vi är

Utbildning

Utbildning i världsklass.

Vårt dotterbolag Lexicon Norr är franchisetagare till Lexicon AB – Sveriges största kompetensutvecklare för företag och organisationer.

Lexicon Norrs kunder befinner sig från Kramfors i söder till Kiruna i Norr och är verksamma inom alla branscher.  Vi är tacksamma för att nästan alla stora företag i regionen kompetensutvecklar sin personal hos oss!

Om Lexicon

Digitalt utanförskap och integration

Digitala möjligheter i arbetet för minskat utanförskap.

Det mesta i det moderna samhället har en digital dimension. Givetvis gäller detta också för viktiga samhällsfrågor som integration och fattigdomsbekämpning. Umecon har utvecklat såväl egna produkter som ska bidra till minskat digitalt utanförskap som processer för aktörer som själva vill bidra till att fler får tillträde till de digitala möjligheterna, i och utanför Sverige.

Förutom att Umecon bygger egna produkter för att minska det digitala utanförskapet, vill vi också bidra till ökad kunskap i frågan och dessutom till att det skapas partnerskap mellan aktörer som tillsammans verkar för fler ska kunna ta del av Sveriges digitala samhälle.

Vi bidrar med kunskapsspridning genom att hålla föreläsningar, leda workshops och bidra som strategiskt konsultstöd i projekts alla olika faser. Vi har dessutom mycket god kunskap om externa finansieringskällor och har där särskilt meriterad kunskap och erfarenhet från olika EU-fonder.

Kontakta oss

Ny studie

En miljon svenskar i digitalt utanförskap.

Under 2016 genomförde Umecon på uppdrag av SSNf en studie i frågan om digitalt utanförskap. Rapporten kan du hitta på SSNfs hemsida.

Studie om digitalt utanförskap
Läs rapporten

Medarbetare

Torbjörn Hornliden

VD

070 563 71 32
Skicka mail

Christer Engde

IT Konsult

070 696 66 66
Skicka mail

Markus Westergren

IT Konsult

073 088 22 99
Skicka mail

Susanne Melander

Ekonomi och administration

Skicka mail

Mats Ronnling

IT Konsult

070 205 51 73
Skicka mail
Anders Oskarsen

Anders Oskarsen

IT Konsult

070 291 97 71